Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022

UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON BÍCH HÒA
 
   

     Số: 09/KH-MN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

   Bích Hòa, ngày 07 tháng 6 năm 2021
 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác tuyển sinh

Năm học 2021-2022.


Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020;
Căn cứ công văn số 1199/SGDĐT-QLT của Sở GD&ĐT Hà Nội ngày 13/4/2021 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022; Kế hoạch số 348/KH-PGD ngày 17/5/2021 của phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Thanh Oai;
Căn cứ tình hình thực tế địa phương; Trường MN Bích Hòa xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào trường năm học 2021-2022 cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và CMHS; góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập lớp mẫu giáo 5 tuổi.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn xã, phân lớp hợp lý, ưu tiên trẻ mẫu giáo. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm roc: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện tăng cường cơ sở vật chất cho các lớp học; Đảm bảo tốt cho trẻ học bán trú.
4. Nhà trường tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản tiền ngoài quy định tuyển sinh.
5. Cán bộ giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước hiệu trưởng. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về công tác tuyển sinh vào trường.
B. NỘI DUNG:
I. Phương thức và đối tượng 
1. Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu xét tuyển 192 cháu và thời gian tuyển sinh theo từng điểm trường trên địa bàn xã Bích Hòa.
2. Nhà trường phối hợp với UBND xã trong công tác tổ chức tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các thôn, xóm về chỉ tiêu tuyển sinh và thời gian tuyển sinh, để CMHS hiểu rõ, đưa trẻ đến trường theo đúng độ tuổi được nhập học, ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao, liên hệ với ban thông tin văn hóa xã, phát thanh trên loa đài của xã, các thôn, tuyên truyền với các bậc phụ huynh trong toàn xã về công tác tuyển sinh, thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh từng độ tuổi.
3. Về số trẻ trong một nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo thực hiện theo quy định Điều 13, Điều lệ trường Mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng kí học vượt quá mức quy định tại Điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên /trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5m cho một trẻ. 
4. Nhà trường tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ. 
II. Độ tuổi tuyển sinh:
Các cháu sinh năm: 2016, 2017, 2018, 2019 hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú trên địa bàn xã Bích Hòa.
III. Hồ sơ dự tuyển: 
- Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến. 
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ. 
- Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã, thị trấn (đối với các đối tượng có hộ khẩu thường trú ngoài huyện nhưng tạm trú cả gia đình trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh). 
IV. Thời gian tuyển sinh: 
1. Cấp mã số học sinh
Nhà trường hoàn thành việc cấp mã số HS cho trẻ 5 tuổi (kèm mật khẩu) cho CMHS trước ngày 28/5/2021.
2. Thời gian tuyển sinh:
- Đợt 1: Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến, từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021, tuyển sinh đúng tuyến. 
- Đợt 2: Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021. 
Cụ thể ngày 23/7/2021 (thứ 6): Tại khu A miền thạch Bích;
Từ ngày 26,27,28/7/2021 (thứ 2,3,4): Tại khu B Thanh Kỳ.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h ; Buổi chiều từ 14h đến 16h30 phút.
 * Lưu ý: Nhà trường tuyệt đối không tuyển sinh trước thời gian quy định và không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ. Sau tuyển sinh đợt 2, nếu chưa đủ chỉ  tiêu, nhà trường báo cáo và lập tờ trình về Phòng GD&ĐT duyệt trực tiếp với lãnh đạo cấp học trong ngày 29/7/2021. Khi được Phòng GD&ĐT cho phép mới được tiếp nhận học sinh cho đủ chỉ tiêu được giao, trong đó ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi và trẻ các gia đình chính sách, hộ nghèo, khuyết tật (từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021).
V. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh
Trẻ trong độ tuổi MN của 6 thôn trên địa bàn xã Bích Hòa: 889 cháu
Trong đó: trẻ từ 0-3 tuổi: 349 cháu (2019: 154 cháu; 2020: 195 cháu)
Trẻ từ 3-5 tuổi: 540 cháu (2016: 192; 2017: 170; 2018: 178)
Trẻ đã ra lớp: 308 cháu (NT 4; 3T 44; 4T 100; 5T 160)
Số trẻ tuyển mới 192 cháu (NT 44; 3T 56; 4T 60; 5T 32)
Tổng số trẻ huy động ra lớp: 500 cháu (NT 48; 3T 100; 4T 160; 5T 192)
VI. HỒ SƠ TUYỂN SINH
1. Hồ sơ của trường gồm:
- Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh. 
- Biên bản bàn giao hồ sơ giữa 2 cấp học.
- Kế hoạch tuyển sinh của trường.
- Báo cáo nhanh thực hiện kế hoạch tuyển sinh.
- Biên bản xét tuyển. 
- Danh sách học sinh dự tuyển và được tuyển được xuất từ phần mềm tuyển sinh trực tuyến. 
- Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh.
- Tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có). 
2. Hồ sơ tuyển sinh được lập thành 02 bộ (1 bộ lưu tại trường, 1 bộ nộp về tổ MN phòng GD&ĐT). 
Lưu ý: Danh sách dự tuyển và được tuyển xuất từ phần mềm tuyển sinh. 
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công trách nhiệm
1. Ban giám hiệu nhà trường chủ động tham mưu với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của trường, báo cáo Phòng GDĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Phòng GDĐT tổ chức hướng dẫn. 
2. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về tạm trú của DT3, độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh; Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư
số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về thực hiện công
khai đối với các cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân (công khai về
cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính). 
2.3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể CBGVNV và CMHS về tuyển sinh
trực tuyến vào trường mầm non. 
2.4. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường. 
2.5. Thành lập một Hội đồng tuyển sinh trình Trưởng phòng GDĐT ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên (gửi danh sách giới thiệu Hội đồng tuyển sinh theo mẫu về Phòng GDĐT qua địa chỉ thư điện tử của tổ chuyên môn theo cấp học). Nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Tổ MN Phòng GDĐT. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
Hội đồng tuyển sinh gốm 12 người:


 
I. Chủ tịch Hội đồng:  
- Bà Đào Thị Bích Hường - Hiệu trưởng
II. Phó Chủ tịch Hội đồng:  
- Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn
- Bà Trần Thị Thúy Nga - Phó Hiệu trưởng
III. Thư kí:  
- Bà Bùi Thị Xuân - GV, trưởng khối 4 tuổi
IV. Các thành viên:  
1- Bà Nguyễn Thị Minh Kiên -GV, Tổ trưởng 5T, Bí thư chi đoàn
2- Bà Nguyễn Minh Thiêm - GV, Tổ trưởng khu B
3- Bà Nguyễn Thị Xuân - GV, Tổ trưởng tổ 3 tuổi + Nhà trẻ
4- Nguyễn Thị Vân Anh - GV, Tổ phó tổ 3 tuổi + Nhà trẻ
V. Phục vụ, bảo vệ:  
1- Bà Hà Thị Oanh - Kế toán kiêm văn thư
2- Bà Nguyễn Thanh Hà - Nhân viên y tế
3- Ông Nguyễn Văn Hải - Bảo vệ
4- Ông Nguyễn Văn Hậu - Bảo vệ

2.6. Tổ chức cấp mã học sinh cho CMHS, đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lí, những khó khăn của học sinh, CMHS về mã số học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định. 
2.7. Tổ chức tuyển sinh: 
a. Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như họ tên, ngày sinh, nơi sinh...trong Giấy khai sinh, hộ khẩu. Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh Đã kiểm tra khớp với bản chính sổ hộ khẩu và hồ sơ tuyển sinh”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận (có ghi ngày tháng xác nhận). Bản sao Giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên. 
b. Trong suốt thời gian tuyển sinh nhà trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường
c. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt đã tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh được giao. 
d. Chủ động phối hợp với trung tâm y tế và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở GDĐT, UBND huyện (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19). 
2.8. Lãnh đạo nhà trường phân công CBGVNV trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho CMHS. 
2.9. Kết thúc tuyển sinh lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và Phòng GDĐT. 
2.10. Nghiêm chỉnh thực hiện việc bàn giao hồ sơ trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã cho trường Tiểu học Bích Hòa để phục vụ công tác phổ cập và tuyển sinh. Thời gian bàn giao: Sau thời gian kết thúc năm học nhưng không muộn hơn ngày 01/7/2021 ( Đ/c Hoa phụ trách công tác phổ cập). 
II. Chế độ báo cáo
Báo cáo về Phòng GD&ĐT (cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh từng cấp học nhận) về công tác tuyển sinh theo lịch sau: 
- Trước ngày 14/ 05 /2021 báo cáo số liệu tuyển sinh đầu cấp; Nộp dự thảo danh sách hội đồng tuyển sinh qua email theo cấp học. 
- Ngày 20/05 /2021: Các trường nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh của đơn vị về Phòng GD&ĐT (theo cấp học); Duyệt chỉ tiêu các trường theo cấp học 
- Ngày 07/06/2021: Ban hành kế hoạch tuyển sinh. 
- Ngày 10/06/2021: Các trường nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT. 
- Từ ngày 12/7/2021 đến 28/7/2021: tuyển sinh theo kế hoạch của Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh của huyện. 
- Ngày 29/07/2021: Duyệt chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung theo cấp học (nếu chưa đủ chỉ tiêu). 
- Ngày 30/7/2021: Các trường nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh (qua mạng theo cấp học) và triển khai tuyển sinh bổ sung (nếu có). 
 - Ngày 05/08/2021: Các trường nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về Phòng GD&ĐT theo cấp học (kèm theo hồ sơ tuyển sinh). 
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non Bích Hòa năm học 2021-2022. Trường MN Bích Hòa yêu cầu các cá nhân trong nhà trường thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc cần báo cáo ngay với BGH nhà trường để có sự bàn bạc, giải quyết kịp thời./.   
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh oai (để trình phê duyệt);
- Các tổ, nhóm (để thực hiện);
- Lưu VP.
 
HIỆU TRƯỞNGĐào Thị Bích Hường
 
TRƯỜNG MẦM NON BÍCH HÒA
LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022
(Kèm theo Kế hoạch số 109 /KH-MN ngày 07/6 /2021 của
HT trường MN Bích Hòa)
 
Thời gian
 
Nội dung Ghi chú
Trước 15/4 Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến (mã học sinh, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, nơi cư trú thực tiễn...). 
16/4 
 
Chậm nhất 
26/4 
 
Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh. 
Cung cấp số liệu thống kê học sinh dự tuyển cho các Trước 08/5 | Sở GDĐT 1 phòng GDĐT để tham khảo, phục vụ xây dựng kế hoạch 
tuyển sinh. 
 
Trước 28/5 Hoàn thành cấp mã số học sinh cho cha mẹ học sinh.   
Từ 18/6 
20/6 
Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến (lần 1). 
 
 
Từ 24/6 
26/6
Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến toàn Thành phố (lần 2)  
Từ 12/7 
20/7 
 
Tuyến sinh trực tuyến đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021  
Từ 23/7 
28/7 
Tuyển sinh trực tiếp vào trường MN đúng tuyến  
29/7 
 
Báo cáo phòng GDĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.   
Từ 30/7 
01/8 
Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non đối với trường hợp tuyến sinh theo tuyến (đợt bổ sung  
03/08 
 
Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ MN, TH,   

 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Đào Thị Bích Hường
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Học liệu khác
Gửi lên:
11/10/2021 20:35
Cập nhật:
11/10/2021 20:45
Người gửi:
mnbichhoa
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
36.28 KB
Xem:
75
Tải về:
0
  Tải về
Từ site Mầm non Bích Hoà:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây