Báo cáo truyển sinh năm học 2021-2022

UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯƠNG MẦM NON BÍCH HÒA
   
Số: 152 /BC-MN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
Bích Hòa,  ngày 05 tháng 8  năm 2021

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT  

Thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6

Năm học 2021-2022

         
Thực hiện Kế hoạch số số 348/KH-PGD ngày 17/5/2021 của phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Thanh Oai; Kế hoạch số 109/KH-MN ngày 09/6/2021 của trường Mầm non Bích Hòa về Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022.
Trường Mầm non Bích Hòa báo cáo công tác tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2021- 2022 với các nội dung sau:
  1. LỊCH THỰC HIỆN
Thc hin theo quyết định số 349/QĐ-PGD ngày 17/5/2021 ca PGD&ĐT Thanh Oai về việc thành lp Hi đồng tuyn sinh các trường MN, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022, nhà tr­ưng đã xây dựng kế hoch tuyn sinh và thc hin, c th như­ sau:
+ Thông báo lch tuyn sinh trên truyn thanh ca xã và các thôn.
Thời gian tuyển sinh trực tuyến cho trẻ 5 tuổi ngày 15/7/2021
- Đợt 2: Do tình hình đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến, từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021. 
  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. BGH nhà trường chủ động phối hợp với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn xã, xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021 – 2022 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT.
2. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.
3. Hội đồng tuyển sinh gồm 12 ông, bà là CBGVNV nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan.
- Hội đồng tuyển sinh tổ chức tuyển sinh tại văn phòng nhà trường khu B, đã thực hiện tốt việc hường dẫn, hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến và việc thu nhận hồ sơ của trẻ.
- Phân công 6 đồng chí CBGV trong hội đòng tuyển sinh và ban phổ cập của nhà trường hỗ trợ cho CMHS ở 6 thôn trên địa bàn xã về cách thức đăng ký tuyển sinh cho trẻ và thu hồ sơ nếu CMHS không có điều kiện để đăng ký trực tuyến.
  1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Trẻ trong độ tuổi MN của 6 thôn trên địa bàn xã Bích Hòa: 889 cháu
Trong đó: trẻ từ 0-3 tuổi: 349 cháu ( 2019: 154 cháu; 2020: 195 cháu)
Trẻ từ 3-5 tuổi: 540 cháu; Cụ thể:
 
Số liệu Trẻ sinh năm 2016 Trẻ sinh năm 2017 Trẻ sinh năm 2018 Trẻ sinh năm 2019,2020
Tổng số
Số trẻ trong độ tuổi 192 170 178 349 889
Chỉ tiêu được giao 32 60 56 44 192
Số học sinh dự tuyển 32 60 56 44 192
Số học sinh cũ 160 100 44 4 308
Tổng số trẻ sau TS. 192 160 100 48 500
Số lớp. 6 5 4 2 17

IV. NHỮNG TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN, ĐỀ NGHỊ :
1. Tồn tại:
Nhà trường chưa thu đủ hồ sơ tuyển sinh của trẻ
2. Nguyên nhân:
Do tuyển sinh trực tuyến, trẻ chưa đi học trở lại nên CMHS chưa thu nộp hồ sơ cho trẻ.
3. Đề nghị:
Đề nghị Phòng Giáo dục cho nhà trường hoàn thiện đủ hồ sơ của trẻ khi trẻ đi học trở lại.         
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- BCĐ tuyển sinh ;
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG      Đào Thị Bích Hường
                 
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Báo cáo truyển sinh năm học 2021-2022
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Đào Thị Bích Hường
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Học liệu khác
Gửi lên:
11/10/2021 20:31
Cập nhật:
11/10/2021 20:46
Người gửi:
mnbichhoa
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
109.50 KB
Xem:
73
Tải về:
0
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây