Báo cáo thục hiện bảo vệ môi trường

 UBND HUYỆN THANH OAI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG MN BÍCH HÒA                          Độc lập - tự do - Hạnh phúc


 
                 Số 211/ BC-MN                             Thanh Oai, ngày 29 tháng 9 năm 2021
                                                
                                                   
                                                      BÁO CÁO
Tổng kết thi hành luật bảo vệ môi trường năm 2014
và triển khai thi hành luật bảo vệ môi trường năm 2020
              
  1. KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014
  1. Công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về BVMT
Đ.c Hiệu trưởng trường Mầm non Bích Hòa đã phổ biến, tuyên truyền pháp luật về Bảo vệ môi trương (BVMT) đến 55 đồng chí CB, GV, NV về những nội dung sau:
Ngày Môi trường (MT) thế giới (05/6) năm 2014.
Tuyên truyền bảo vệ ô nhiễm không khí, nguồn nước,
Tuyên truyền tháng hành động về MT bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên biển đảo
Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh MT. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…
Bảo vệ thiên nhiên các cây xanh có trong trường. Tuyên truyền làm sạch, vệ sinh trong khu vực nhà trường lớp học và ở nơi công cộng, bảo vệ thiên nhiên và nguồn nước sạch. Thường xuyên tổng vệ sinh nơi mình sinh sống và trong khu vực trường lớp tạo không khí trong lành sạch sẽ thoáng mát phòng tránh các loại bệnh theo mùa đặc biệt là bệnh covid-19
* Hình thức tuyên truyền.
Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về MT, duy trì các hoạt động BVMT trong nhà trường, phối hợp tốt với chính quyền, các ban ngành ở địa phương trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày MT thế giới, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh MT.
Tổ chức các buổi tuyên truyền vận động trong toàn thể CB, GB, NV, học sinh về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm chung tay giữ vững danh hiệu nông thôn mới của xã với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như: tuyên truyền miệng, lồng ghép vào các hoạt động của trẻ, các buổi giao lưu văn nghệ, các hoạt động ngoại khóa và qua tuyên truyền trực quan (khẩu hiệu, pa nô, áp phích… ).
- Tiếp tục triển khai, thực hiện công tác bồi dưỡng, tích hợp nội dung giáo dục và BVMT, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào trong các hoạt động, đồng thời tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các tập thể nhóm/lớp cũng như cá nhân trẻ.
         *  Các hoạt động khác
Chỉ đạo CBGVNV tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về chủ đề MT; làm đồ dùng dạy học từ các phế liệu; tổ chức phong trào thi đua BVMT giữa các khối, lớp, các tổ chức trong nhà trường.
Phối hợp với đoàn thể, tổ chức định kỳ các buổi tổng vệ sinh tại địa phương, phát động phong trào trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, tạo dựng cảnh quan trường lớp học xanh - sạch - đẹp.
Hướng dẫn và khuyến khích trẻ khối mẫu giáo biết bỏ rác đúng nơi quy định, biết phân loại rác thải sinh hoạt – rác thải tái chế theo yêu cầu.
Xây dựng mô hình trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn, gắn với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Năm 2020 - 2021 do ảnh hưởng nhiều về dịch bệnh covid - 19, tháng 4/2021 trẻ không đến trường học, nhà trường đã chỉ đạo GV tuyên truyền qua Zalo các nhóm lớp và các phòng Zoom của Hội đồng sư phạm nhà trường và các phòng Zoom của các lớp.
  • Ban giám hiệu nhà trường:
Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân tục triển khai tích hợp nội dung giáo dục BVMT, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Phối hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức các buổi tổng vệ sinh tại địa phương, phát động phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, tạo dựng cảnh quan trường lớp học xanh – sạch – đẹp.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phấn đầu đạt trường chuẩn mức độ 2.
    * Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên.
Phối hợp tốt với nhà trường cùng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch BVMT năm 2020.
Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc tích hợp nội dung giáo dục BVMT, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào trong các hoạt động, thực hiện tốt phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Thực hiện nội dung: Sáng thứ 2 và chiều thứ 6 hàng tuần tổng vệ sinh ngoài lớp học, sân trường, sau giờ trả trẻ, phân công giáo viên theo khu có lịch cụ thể, đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, phù hợp của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tác động của công tác tập huấn, phổ biến pháp luật đến ý thức của CB, GV, NV, HS.
100% CB,GV, NV và HS đều nhận thức được ý thức về hành động BVMT cũng như trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT cho gia đình, người thân và bạn bè.
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn.
           Nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò và trách nhiệm về BVMT cho CBGVNV, học sinh trong nhà trường. Thông qua đó góp phần hạn chế các hành vi gây ô nhiễm MT tạo cảnh quan sư phạm đối với trường học và cùng xây dựng MT trong sạch của địa phương.
       Tăng cường hiệu lực quản lý về BVMT của lãnh đạo nhà trường, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về BVMT cũng như hiểu được quyền lợi và vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể về BVMT hiện nay.
       Kết hợp tốt việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc BVMT, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, giữ vững danh hiệu trường học đạt chuẩn quốc gia tới tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh trong nhà trường.
       Có hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và được tiến hành thường xuyên, liên tục. Cụ thể hoá các nội dung và hoạt động giáo dục BVMT; kiểm tra, đánh giá kết quả của các hoạt động đặc biệt là việc tích hợp các nội dung giáo dục MT vào trong các hoạt động ngoại khóa.
2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT
             Giáo dục BVMT trong công tác giáo dục HS với CB, GV, NV nhà trường, với CMHS (Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; công tác phòng ngừa, ứng phó biến đổi khí hậu; công tác bảo vệ đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giảm thiểu chất thải, sử dụng tiết kiệm điện, nước …
             Trường xuyên kiểm tra hệ thống nước để đảm bảo việc tiết kiệm nước
             Phân công giáo viên, nhân viên tổng vệ sinh MT trong toàn bộ khu vực nhà trường trong và ngoài lớp học vào các ngày trong tuần.
             Kiểm tra việc triển khai và thực hiện nghiêm túc các hoạt động có tích  hợp nội dung giáo dục về BVMT trong và ngoài nhóm lớp.
Nhà trường còn tham mưu với chính quyền địa phương về việc giữ gìn vệ sinh MT. Tham gia tổng vệ sinh MT cùng địa phương.
  1. Hợp tác quốc tế về BVMT
             Nhà trường đã mua nước lọc tinh khiết cho HS uống và ăn, sản phẩm nước đã xét nghiệm đạt nước sạch, đảm bảo theo quy định. Được kiểm chứng và có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, hệ thống đảm bảo trong quá trình tổ chức bán trú cho trẻ,
  1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN
  1. Kết quả đạt được:
             100 % CB,GV,NV trong nhà trường đã nhận thức về ý nghĩa của BVMT, tác động của MT đến đời sống con người và hoạt động sản xuất cũng như xác định rõ ý nghĩa, trách nhiệm của việc BVMT, bảo vệ nguồn nước của mỗi gia đình và cộng đồng xã hội. Trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh, không bẻ cành bứt lá, biết vứt rác đúng nơi quy định.
Nhà trường thực hiện treo khẩu hiệu Vì môi trường xanh, an toàn”
  1. Khó khăn, vướng mắc:
             Hiện nay, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, con người phải đối mặt với những vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, tiếng ồn... làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống và sức khỏe người dân; thiên tai, dịch bệnh xuất hiện nhiều…
             Một trong những giải pháp để ngăn ngừa các vấn đề về MT là phải trực tiếp làm thay đổi nhận thức của cộng đồng, của mỗi người về MT sống xung quanh.
             Chính vì vậy, công tác giáo dục MT cho toàn dân, nhất là thế hệ học sinh nhận thức và hành động đúng về BVMT là nhiệm vụ quan trng hàng đầu.
             Đặc biệt, giáo dục ý thức BVMT đến CBGVN và phụ huynh học sinh, trẻ em ngay từ nhỏ là một giải pháp cần thiết để giải quyết vấn đề về BVMT.
             Từ tổ chức triển khai thực hiện; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
  1. Nguyên nhân.
             Do thiên nhiên ảnh hưởng nên nhà trường cũng chuẩn bị phương án để phòng chống lũ lụt thiên tai BVMT xanh sạch đẹp nguồn nước không bị ô nhiễm.
             Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 diễn ra phức tạp.
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
Căn cứ Luật BVMT năm 2020; Kế hoạch số 196/UBND-KH ngày 27/8/2021 của UBND Thành phố về việc triển khai thi hành luật BVMT năm 2020 trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 3351/KH-SGDĐT ngày 22/9/2021 của Sở GDĐT về tuyên truyền, giáo dục BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu ngành GDĐT năm học 2021-2022;
Trường MN Bích Hòa xây dựng kế hoạch về tuyên truyền, giáo dục BVMT ứng phó biến đổi khí hậu năm học 2021-2022 như sau:
1. Mục đích:
Nhằm tuyên truyền CBGVNV và nhân dân cùng tham gia các hoạt động BVMT trên địa bàn trường MN Bích Hòa. Tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, hình thành ý thức, trách nhiệm và thái độ, hành vi ứng xử thân thiện với MT.
2. Yêu cầu:
Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch với nội dung, việc làm cụ thể để triển khai có hiệu quả, nhằm tạo sự thay đổi rõ rệt về vệ sinh MT tại các lớp học, sân trường các địa điểm quanh trường.
Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; kết quả triển khai phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời để rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.
3. Nội dung thực hiện
Tổ chức chiến dịch truyền thông MT ở nhà trường nhằm đổi mới hoạt động tuyên truyền, thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của GV, học sinh và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn đối với sự nghiệp BVMT.
Tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng hình thức: Tại phòng học Zoom của các lớp và phòng zoom của nhà trường. Treo băng zôn, khẩu hiệu, ở cổng trường, tuyên truyền trên đài phát thanh của xã.
Tổ chức tổng vệ sinh toàn trường vào sáng thứ 2 và chiều thứ 6 hàng tuần. Tổ chức các hoạt động lao động tập thể cho trẻ mỗi tuần 1 lần. Hướng dẫn trẻ bỏ rác vào đúng nơi quy định
Phun thuốc muỗi, kiểm tra các dụng cụ chứa nước, tránh để ánh sáng tiếp xúc gây có rêu và loăng quăng bọ gậy để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. 
Vận động người dân không vứt rác bừa bãi quanh trường, làm mất cảnh quan MT.
          Phát động các phong trào bảo vệ môi trường như: Trồng cây xanh tạo cảnh quan MT, phát, tỉa tạo tán cho cây xanh, sử dụng tiết kiệm các nguồn nước, tài nguyên thiên nhiên.
4. Thời gian thực hiện:
Thực hiện từ ngày 06/6/2021 đến ngày 6/6/2022 và duy trì một số phong trào trong suốt cả năm.
5. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí thực hiện của HS và phụ huynh, từ nguồn xã hội hóa, phụ huynh ủng hộ và mang cây cảnh đến trồng. Tạo nên góc thiên nhiên của bé tại 17 nhóm lớp.
6. Tổ chức thực hiện
* Chuyên môn:
Tham mưu tổ chức triển khai, theo dõi, giám sát và đôn đốc các giáo viên nhân viên thực hiện theo kế hoạch.
Tham gia công tác tuyên truyền tại 17 nhóm lớp khi trẻ chưa đến trường và khi hết dịch tuyên truyền vào các giờ đón trả trẻ.
Phối hợp với bảo vệ tại 2 khu thực hiện treo băng zôn ở cổng trường.
  • Công đoàn:
             Phối hợp Ban Văn hóa xã tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã, xắp xếp lịch phát thanh hợp lý, hiệu quả, thu hút được mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.
* Đoàn Thanh niên:
Huy động đoàn viên thanh niên phối hợp Đoàn xã tham gia Lễ Mít tinh tại xã và các hoạt động hưởng ứng. Khi hết dịch xã hội không bị giãn cách.
Tổng vệ sinh trong và ngoài khu vực trường.
Tổ chức trồng cây xanh trong nhà trường và tham gia trồng cây nơi công cộng khác.
* Bảo vệ: Vận động các hộ gia đình quanh trường không vứt rác bừa bãi trước cổng và bên cạnh trường.
* Ban giám hiệu nhà trường:
Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tại trường, triển khai thực hiện tiết kiệm có hiệu quả, đảm bảo thiết thực. Vận động CB, GV, NV, học sinh làm tổng vệ sinh tại trường và địa bàn cư trú.
Phát động phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.
             Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành luật bảo vệ môi trường năm 2014 và triển khai thi hành luật BVMT năm 2020 và các quy định của  Luật  BVMT năm học  2021 - 2022 của trường MN Bích Hòa./.

Nơi nhận:                                                      HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (để b/c)
- Các tổ CM ; Các lớp (để t/h)
- Lưu VP                                                                      

                                                                                    Đào Thị Bích Hường    
                                     
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Báo cáo thục hiện bảo vệ môi trường
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Đào Thị Bích Hường
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Học liệu khác
Gửi lên:
11/10/2021 20:38
Cập nhật:
11/10/2021 20:38
Người gửi:
mnbichhoa
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
37.25 KB
Xem:
79
Tải về:
0
  Tải về
Từ site Mầm non Bích Hoà:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây