Quyết định bổ nhiệm tổ chuyên môn Trường MN Bích Hòa

Thứ tư - 15/09/2021 17:14
Quyết định bổ nhiệm tổ chuyên môn Trường MN Bích Hòa
  UBND HUYỆN THANH OAI                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON BÍCH HÒA                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Số: 173/QĐ-MN                                          Bích Hòa, ngày 01 tháng 9 năm 2021.
                                                   
QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm chức danh tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn
Năm học 2021 – 2022
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÍCH HÒA
Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập;
Theo đề nghị của bộ phận phụ trách chuyên môn nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1: Bổ nhiệm 05 chức danh tổ trưởng, 05 chức danh tổ phó các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng trường mầm non Bích Hòa năm học 2021 – 2022
 (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường mầm non và được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định tại Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập khi có hướng dẫn thực hiện.
Điều 3: Bộ phận phụ trách chuyên môn, bộ phận kế toán trường mầm non Bích Hòa và các bà có tên ở điều 1 căn cứ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
-  Như điều 3;
- Lưu vp.
                                                                                                         
    Đào Thị Bích Hường

 
                     TRƯỜNG MẦM NON BÍCH HÒA

 DANH SÁCH
Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn và tổ Văn phòng.
Năm học 2021 – 2022
(Kèm theo quyết định 173/QĐ-MN ngày 01/9/2021 của Hiệu trưởng trường MN Bích Hòa)
 
STT Họ và tên Chức vụ Chức danh bổ nhiệm Ghi chú
1  Nguyễn T Minh Kiên Giáo viên Tổ trưởng tổ 5 tuổi  
2  Đào T Thu Giang Giáo viên Tổ phó tổ 5 tuổi  
3 Bùi Thị Xuân Giáo viên Tổ trưởng tổ 4 tuổi  
4 Nguyễn Minh Thiêm Giáo viên Tổ phó tổ 4 tuổi  
5 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Tổ trưởng tổ nhà trẻ & 3 tuổi  
6 Nguyễn T Vân Anh Giáo viên Tổ phó tổ nhà trẻ &3 tuổi  
7  Nguyễn Thị Tuyền Nhân viên
cô nuôi
Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng  
8 Nguyễn Thị Vân Nhân viên
cô nuôi
Tổ phó tổ nuôi dưỡng  
9  Nguyễn Thanh Hà Nhân viên
Y tế
Tổ trưởng tổ Văn phòng  
10  Hà Thị Oanh Nhân viên
Kế toán
Tổ phó tổ Văn phòng  
                  

 

Tác giả: b.x

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây