Quyết định khen thưởng bài giảng điện tử năm học 2021-2022

Khen thưởng bài giảng điện tử
Năm học 2021-2022.

Số kí hiệu Số: 255/QĐ-MN         
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/11/2021
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Quyết định
Cơ quan ban hành Trường mầm non Bích Hòa
Người ký Đào Thị Bích Hường

Nội dung

UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON BÍCH HOÀ
 
 

          Số: 255/QĐ-MN                       
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

               Bích Hoà, ngày 15 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng bài giảng điện tử
Năm học 2021-2022.

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÍCH HOÀ

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành qui định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Thông tư 55/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường MN.
Căn cứ kế hoạch số 198/KH-MN ngày 25/9/2021 về việc tổ chức hội thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2020-2021 của trường mầm non Bích Hòa; Quyết định số 04/QĐ-MN ngày 08/01/2021 của trường Mầm non Bích Hoà về việc ban hành qui chế chi tiêu nội bộ năm 2021.
Theo đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng trường Mầm Non Bích Hòa họp ngày 16/11/2021.

                                            QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Khen thưởng cho 15 nhóm lớp có đĩa bài giảng điện tử dự thi đạt giải cấp huyện năm học 2021-2022.
Điều 2. Trích thưởng 2.400.000đ để thưởng cho 15 nhóm lớp.
Mức thưởng: Giải Nhất: 250.000đ/sản phẩm; giải Nhì: 200.000đ/sản phẩm     
Giải Ba: không quá: 150.000đ/sản phẩm; giải KK: 100.000đ/sản phẩm
 (có danh sách kèm theo)
Điều 3. Giao bộ phận kế toán trường mầm non Bích Hoà và các bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 
Nơi nhận:
- Như điều 1;
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNGĐào Thị Bích Hường

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây