Báo cáo kết quả minh bạch tài sản thu nhập cá nhân năm 2022

Thứ hai - 16/01/2023 13:55
Báo cáo kết quả minh bạch tài sản thu nhập cá nhân năm 2022

UBND HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG MN BÍCH HOÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 23/BC-MNBH Bích Hoà, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2022

Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kế hoạch số 278/KH-UBND của UBND huyện Thanh Oai ngày 02/12/2022 về việc triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị năm 2022; Công văn số 2624/UBND-NV ngày 09/12/2022 của UBND huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn triển khai  công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, trường Mầm non Bích Hoà báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập của trường như sau:
1. Quá trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
-  Đặc điểm tình hình
Trường Mầm non Bích Hoà huyện Thanh Oai là đơn vị sự nghiệp công lập. Nhiệm vụ của trường là chăm sóc giáo dục trẻ trên địa bàn xã Bích Hoà. Đơn vị được phép mở tài khoản riêng, nguồn tài chính của trường do Ủy ban nhân dân huyện cấp hàng năm.
Cơ cấu tổ chức nhà trường gồm có Chi bộ, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, tổ chức Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, tổ chức Đoàn Thanh niên CSHCM.
Tổng số Cán bộ  - Giáo viên - Nhân viên: 55 người.
Ban giám hiệu: 03 người.
Giáo viên: 38 người.
Nhân viên: 14 người (01 Kế toán, 01 y tế, 10 cô nuôi, 02 bảo vệ HĐ68) Chi bộ: có 23 đảng viên.
Công đoàn: có  55 đoàn viên.
Đoàn thanh niên: có 29 đoàn viên.
Số người thuộc diện phải kê khai tài sản: 03 người (BGH: 03 người.)
- Các văn bản pháp luật áp dụng;
Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018;
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Các văn bản chỉ đạo, đôn đốc của cấp trên;
Kế hoạch số 278/KH-UBND của UBND huyện Thanh Oai ngày 02/12/2022 về việc triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị năm 2022 văn số 2624/UBND-NV ngày 09/12/2022 của UBND huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn triển khai  công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
Quyết định số 7904/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022.  
 - Các văn bản cơ quan, đơn vị đã triển khai như:
- Phân công thực hiện: Số người phải kê khai ít nên Ban Giám hiệu trực tiếp triển khai thực hiện.
- Quá trình thực hiện các nhiệm vụ kê khai, công khai, quản lý hồ sơ, tổng hợp báo cáo.
+ Từng cá nhân tự kê khai đúng theo hướng dẫn của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
+ Nhà trường tổ chức họp toàn thể CB,GV,NV tiến hành công khai tài sản, thu nhập của từng người.
- Những thuận lợi hay khó khăn, vướng mắc: Không
2. Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập
2.1. Kết quả kê khai
- Triển khai: ngày 15 tháng 12 năm 2022;
- Hình thức: Công bố bản kê khai tài sản, thu nhập của từng cá nhân tại buổi họp hội đồng cơ quan;
- Số liệu về số người kê khai gồm:
+ Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 03 người trong đó số người phải kê khai giảm so với năm trước: 0 người; số người phải kê khai tăng so với năm trước: 0 người
+ Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 03 người; tỷ lệ 100 % số người kê khai;
- Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: 03 bản.
- Số lượng và danh sách bản kê khai thuộc diện cấp uỷ quản lý: 03 bản
- Số lượng và danh sách bản kê khai do tổ chức cấp trên quản lý: 0 bản.
2.2. Kết quả công khai
- Thời gian tiến hành: ngày 13 tháng 01 năm 2023;
- Hình thức: Công bố bản kê khai tài sản, thu nhập của từng cá nhân tại buổi họp cơ quan;
- Số bản kê khai đã công khai: 03 bản; tỷ lệ 100% so với số bản đã kê khai;
- Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp: 03 bản tỷ lệ 100% so với số bản đã công khai.
 2.3 Kết quả thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập
- Số người yêu cầu giải trình kê khai, nguồn gốc tài sản, thu nhập: 03
- Số người được xác minh tài sản, thu nhập: 03
- Số người đã có kết luận về Minh bạch tài sản, thu nhập: 03
- Số người đã có kết luận không trung thực trong minh bạch tài sản, thu nhập: 0
2.4 Kết quả xử lý kỷ luật trong xác minh tài sản, thu nhập
- Số người đã bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực: 0 người
- Số người đã bị xử lý kỷ luật do vi phạm thời hạn trong minh bạch tài sản, thu nhập (chậm tổ chức kê khai, chậm kê khai, chậm tổng hợp, báo cáo kết quả minh bạch tài sản) và chia theo hình thức xử lý kỷ luật: 0 người
- Số người đã bị xử lý trách nhiệm trong xác minh tài sản, thu nhập chia theo các lỗi vi phạm và hình thức xử lý. 0 người
3. Đánh giá chung.
- Thuận lợi và ưu điểm :
Số lượng người thuộc diện phải kê khai ít, người thuộc diện phải kê khai có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, trách nhiệm của bản thân trong việc kê khai tài sản, thu nhập.
Có đầy đủ các văn bản quy định của Pháp luật, hướng dẫn thực hiện của cấp trên.
Việc triển khai kê khai, tổ chức công khai đúng theo quy trình.
- Các ý kiến góp ý, đề xuất khắc phục: Không.
Nơi nhận:
- Thanh tra huyện;
- Lưu: VP.
Thủ trưởng đơn vị
 


                                                                                      Đào Thị Bích Hường

Tác giả: Mầm non Bích Hoà

Nguồn tin: Thúy Nga:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây