Giới thiệu trường mầm non Bích Hòa

Giới thiệu chung về trường mầm non Bích Hòa- Thanh Oai- Hà Nội

Giới thiệu trường mầm non Bích Hòa

Tập thể CBGVNV trường mầm non Bích Hòa
GIỚI THIỆU
TRƯỜNG MẦM NON BÍCH HÒA

Bích Hòa là một xã nằm ven quốc lộ 21B, thuộc phía bắc huyện Thanh Oai giáp với quận Hà Đông. Trường Mầm non Bích Hòa đóng trên địa bàn xã. Toàn xã với diện tích đất tự nhiên là 512,05 ha trong đó đất nông nghiệp là 292 ha, tổng số hộ dân trong xã là 2.587 ha với 9.566 nhân khẩu, được phân bổ trên địa bàn hành chính của 6 thôn: Thôn Thượng, thôn Trên, thôn Giữa, thôn Mùi, thôn Thanh Lương và thôn Kỳ Thuỷ. Trong xã có 2 tôn giáo là đạo Phật và đạo Thiên Chúa trong đó 2/3 theo đạo Thiên Chúa toàn tòng.
Trên địa bàn xã có 1 cụm công nghiệp Thanh Oai và điểm công nghiệp Bích Hòa với hơn 40 doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh.
Cơ cấu kinh tế: Sản xuất nông nghiệp 29%; Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 35%; Dịch vụ-thương mại 36%. Thu nhập bình quân đầu người 16.350.000đ/năm.
Trước đây khi chưa chuyển đổi đất nông nghiệp, nhân dân xã Bích Hòa sống chủ yếu bằng nông nghiệp (trồng lúa) và một số nghề như làm bún, bánh đa, bánh cuốn … nên đa số đời sống còn nhiều khó khăn.
Từ khi có cụm công nghiệp Thanh Oai, đời sống của nhân dân Bích Hòa từng bước được cải thiện, trình độ dân trí được nâng lên, giao thông nông thôn được đầu tư sửa sang, đi lại thuận tiện, nhân dân đã quan tâm, đầu tư chăm lo hơn đến việc học tập của con em mình.
Đặc biệt, trong những năm gần đây mọi gia đình đã rất quan tâm đến việc học tập của con cái. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã luôn quan tâm tới công tác giáo dục. Sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể của địa phương với các nhà trường trong công tác giáo dục được thực hiện khá tốt. Đặc biệt là nghị quyết chuyên đề số 05/ĐU ngày 04 tháng 11 năm 2011 và Đề án 02/ĐU ngày 05 tháng 11 năm 2011 của Đảng Ủy xã Bích Hòa về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo đã làm chuyển biến rõ rệt, làm thay da đổi thịt cho phong trào giáo dục của xã Bích Hòa: Trường MN đạt tập thể lao động xuất sắc từ năm 2011. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Trường Mầm non Bích Hòa - Huyện Thanh Oai được thành lập ngày 25/12/1997 theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai là trường Mầm non thuộc mô hình trường Bán công, với qui mô trường lớp 6 điểm trường ở 6 thôn, xóm trên địa bàn xã, cơ sở vật chất lớp học chủ yếu là học nhờ nhà văn hoá của các thôn.
Chế độ đời sống của giáo viên chủ yếu từ nguồn thu của học sinh từ bằng thóc, rồi bằng tiền.
Được sự quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng của các cấp Uỷ Đảng và nhân dân xã Bích Hoà đã xây dựng, dồn các điểm trường MN đảm bảo chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Trường còn 2 khu: Khu A đóng trên địa bàn thôn Mùi; Khu B đóng trên địa bàn giữa 2 thôn Thanh Lương và Kỳ Thủy.
Với mục tiêu, nhiệm vụ tập trung đào tạo giáo dục toàn diện. Đội ngũ cán bộ giáo viên đảm bảo được yêu cầu về trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Trường đã đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2017-2018. Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
           Cơ sở vật chất trường MN Bích Hòa tốt đảm bảo việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Với 17 nhóm lớp trong đó có 2 nhóm trẻ và 15 lớp mẫu giáo. Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên 55 đồng chí.
* Công tác quản lý:
          Nhà trường tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” giai đoạn 2010 – 2015 của UBND thành phố Hà Nội; Đề án 01 về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Oai” giai đoạn 2010 – 2015; Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Căn cứ vào nhiệm vụ của cấp học. Quy chế chuyên môn và tinh hình thực tế của trường, nhà trường đã thực hiện những việc sau:
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình trường. Có lịch trình nhiệm vụ trọng tâm từng học kỳ từng tháng, có biện pháp thực hiện kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, duy trì công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất theo kế hoạch đã xây dựng. Phân công giáo viên phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực công tác nên đã phát huy được hiệu quả. Thực hiện nghiêm kỷ luật lao động và nề nếp kỷ cương trong nhà trường. Do vậy, không có tình trạng thiếu dân chủ và mất đoàn kết trong nhà trường.
Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ có trách nhiệm quản lý, phân công hợp lý cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của Điều lệ trường mầm non và Pháp lệnh Cán bộ, công chức;
Phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên trong trường phù hợp với trình độ đào tạo chuyên môn, sắp xếp nhân sự khoa học, đúng theo điều lệ trường MN và pháp lệnh của cán bộ công chức
 Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính, quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác quản lý, quan hệ công tác và lề lối làm việc trong nhà trường.
Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện đúng quy chế.
Triển khai nghiêm túc các hoạt động chuyên môn, có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách ghi chép đầy đủ chính xác
CBGVNV đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác. Thực hiện tốt quy chế chăm sóc nuôi dạy trẻ.
 Hàng năm lấy ý kiến bổ xung, sửa đổi các điều khoản trong quy chế dân chủ cho phù hợp với thực tế. Xây dựng hoàn chỉnh nội dung chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên, giao nhiệm vụ từng khâu trong nhà trường có kiểm tra đánh giá sau khi đã hoàn thành, xây dựng kế hoạch kiểm tra theo từng học kỳ, từng tháng, kiểm tra đột xuất mọi mặt các lớp
Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn;
 Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.
- Ngoài mức lương của CB,GV,NV được nhà nước trả theo quy định, nhà trường có biện pháp nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, như động viên CB -GV-NV làm ngày thứ 7, tiết kiệm chi từ nguồn ngân sách được cấp, từ nguồn kinh phí tổ chức bán trú...
*  Mức thu nhập ngoài lương
Cao nhất:    2.500.000đ; Thấp nhất: 1.000.000đ
Tổng mức thu nhập từ tiền lương và các khoản ngoài lương :
Cao nhất 8.500.000đ ; Thấp nhất 2.700.000đ/người/tháng.
 Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định; Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động: chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường, thăm hỏi kịp thời những người ốm đau, đồng thời động viên khen thưởng, có chế độ khuyến khích những người đạt thành tích trong các phong trào thi đua.
Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính, quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác quản lý, quan hệ công tác và lề lối làm việc trong nhà trường. Thực hiện thu chi đúng quy định, sử dụng phần mềm quản lý nuôi dưỡng.
Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước; Tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ theo hướng dẫn của ngành và quy định của nhà nước.
Tích cực thực hiện: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực”; thực hiện quy chế 3 công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và các cuộc vận động khác do ngành giáo dục và đào tạo phát động.
* Công tác tổ chức:
Ban giám hiệu :
TT Họ và tên Số năm công tác Trình độ Đạt danh hiệu thi đua
TĐCM Chính trị, tin học, quản lý Đảng Chính quyền
1 Đào Thị Bích Hường 35 năm ĐHSP -TCLLCT
- Chứng chỉ tin học B
- Chứng chỉ QLGD
- Chứng chỉ BDKTQLHCNN
Đảng viên xuất sắc tiêu biểu - Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.
- Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Bằng khen của UBNDTP Hà Nội
2 Trần Thị Thúy Nga 24 năm ĐHSP -TCLLCT
- Chứng chỉ QLGD
- Chứng chỉ BDKTQLHCNN
- Chứng chỉ tin học cơ bản
Đảng viên xuất sắc tiêu biểu - Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
- Chiến sĩ thi đua cơ sở

 
3 Nguyễn Thị Hoa 26 năm ĐHSP -TCLLCT
- Chứng chỉ tin học B
- Chứng chỉ QLGD
- Chứng chỉ BDKTQLHCNN
Đảng viên xuất sắc tiêu biểu - Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
- Chiến sĩ thi đua cơ sở
 
Ban giám hiệu phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng, cụ thể:
TT
Họ tên

CV

Nhiệm vụ được phân công
1 Đào Thị Bích Hường
HT
 
- Phụ trách chung + công tác tài chính, thi đua khen thưởng, công tác tổ chức, công tác tham mưu...)

2.
 
Trần Thị Thúy Nga
PHT
Phụ trách CMGD. Chỉ đạo các chương trình Giáo dục và tổ chức ngày hội, ngày lễ. Làm BCTK. Chi hội trưởng CTĐ trường.

3.
 
Nguyễn Thị Hoa
PHT
Phụ trách CS nuôi dưỡng. CT phổ cập. Quản lý theo dõi việc sử dụng CSVC.
  • Các tổ chức đoàn thể và Hội đồng nhà trường
 Nhà trường có hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng khoa học chấm sáng kiến kinh nghiệm. Các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng, hội chữ thập đỏ… được tổ chức và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ trường mầm non; chú trọng công tác giám sát hoạt động của nhà trường, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết và Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.
Các tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường, hoạt động có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;
Trường có chi bộ độc lập với 23 đảng viên. Các đồng chí đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hàng năm có phân loại đảng viên 100% đạt đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Kết quả: Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.
Công đoàn nhà trường gồm 55 công đoàn viên, Ban chấp hành công đoàn có 05 đồng chí, công đoàn luôn thực hiện đúng theo Điều lệ công đoàn Việt Nam. Công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các phong trào thi đua như: “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Gia đình cán bộ công chức tiêu biểu” và các cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Cán bộ đoàn viên luôn nêu cao ý thức xây dựng tập thể, có tinh thần trách nhiệm cao thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt góp phần tích cực trong phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực và thực hiện chủ đề năm học. Công đoàn trường đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh
Đoàn thanh niên có 37 đoàn viên thanh niên, hoạt động theo Điều lệ Đoàn và là lực lượng nòng cốt của nhà trường trong mọi hoạt động phong trào: Hội diễn văn nghệ, ngày hội, ngày lễ của cô và trẻ trong trường. Chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh.
Ban đại diện cha mẹ học sinh:
Ban đại diện cha mẹ học sinh trường gồm 20 phụ huynh đại diện cho 17 nhóm lớp và 4 phụ huynh trong Ban thường trực phụ huynh học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường trong công tác tuyên truyền về nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Ban đại diện cha mẹ học sinh thực sự là chỗ dựa vững chắc cho nhà trường, ủng hộ và giúp đỡ nhà trường cả về tinh thần và vật chất, tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra còn kết hợp với nhà trường tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ, các hội thi theo kế hoạch đã xây dựng.
  • Chấp hành sự chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục:
Nhà trường thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về kế hoạch phát triển sự nghiệp để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục.
Chấp hành tốt sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục & đào tạo Huyện Thanh Oai, thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo định kỳ và đột xuất với các cơ quan quản lý các cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trong những năm tiếp theo.
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
Tổng số cán bộ giáo viên và nhân viên: 55
Biên chế: 43. Hợp đồng: 12
Trong đó BGH: 03. Giáo viên: 38
Nhân viên: 14 (02 biên chế - 12 HĐ)
* Hoạt động chuyên môn
- Các tổ chuyên môn duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 2 lần theo quy định của Điều lệ trường mầm non để thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động.
- Nhà trường tổ chức định kỳ các hoạt động: trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, tham quan học tập kinh nghiệm và có báo cáo đánh giá cụ thể đối với từng hoạt động
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, chuyên đề do trường và ngành tổ chức.
- 100% giáo viên biết ứng dụng CNTT trong hoạt động chăm sóc, giáo dục. 100% giáo viên soạn bài trên máy vi tính. Công tác quản lý hồ sơ nhà trường, quản lý tài vụ, chăm sóc nuôi dưỡng, được ứng dụng CNTT đạt hiệu quả cao.              * Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ:
Nhà trường, thực hiện nhiệm vụ năm học và chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả hằng năm đạt:
-  Chất lượng chăm sóc- nuôi dưỡng:
- 100% trẻ được chăm sóc – nuôi dưỡng tại trường theo đúng quy chế chuyên môn, quy chế nuôi dạy trẻ.  Mức ăn 20.000đồng/ngày/trẻ.
- Nhà trường đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ 100% về thể chất và tinh thần, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong bếp ăn bán trú.
- Tỉ lệ chuyên cần của trẻ:
+ Trẻ 5 tuổi: đạt 96%. Trẻ mẫu giáo nhỡ, bé và nhà trẻ: 88 % 
- 100% các cháu được khám sức khỏe định kỳ theo quy định 1 lần/năm học, theo dõi cân nặng 4 lần/ năm học, đo 2 lần/ năm học và 1 lần trong hè.
+ Xây dựng thực đơn theo mùa, thực đơn tuần chẵn- tuần lẻ, khẩu phần ăn được cân đối hợp lý, phù hợp với nhu cầu và sở thích của trẻ mầm non.
+ Thực phẩm được nhà trường ký kết với các nhà cung ứng thực phẩm sạch có uy tín. Quy trình chế biến được đảm bảo vệ sinh từ sơ chế đến từng xuất ăn của trẻ.
            Nhà trường đã nghiêm túc thực hiện Thông tư 13/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo về xây dựng trường học an toàn. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc giáo viên quan tâm đến việc kiểm tra trang thiết bị để kịp thời khắc phục những yếu tố gây mất an toàn cho trẻ vì vậy nên không xảy ra mất an toàn đối với cô và trẻ trong trường mầm non.      
Công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ đã được cán bộ, giáo viên thấm nhuần, có trách nhiệm cao, quan tâm tới trẻ ở mọi lúc, mọi nơi nên không để xảy ra tai nạn với trẻ ở trường.
- Chất lượng giáo dục:
Nhà trường triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non đến 100% nhóm lớp, đảm bảo thực hiện theo đúng quy chế chuyên môn.
          Thực hiện nhiệm vụ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên có trình độ, năng lực về chăm sóc giáo dục trẻ đứng lớp mẫu giáo 5 tuổi, huy động 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã đến trường mầm non.
- Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:
* Khối phòng sinh hoạt chung ở 2 điểm trường: 17 phòng, đảm bảo trung bình 1,5 - 1,8 m2 cho một trẻ đủ ánh sáng tự nhiên và thoáng; nền nhà lát gạch màu sáng. Phòng sinh hoạt chung đồng thời là phòng ngủ yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông có đầy đủ bàn ghế cho giáo viên và trẻ, có đủ phản, đệm, chăn chiếu và đủ đồ dùng, đồ chơi theo Thông tư 02/TT-BGD&ĐT sắp xếp theo chủ đề giáo dục, có tranh ảnh, hoa, cây cảnh trang trí đẹp, phù hợp phục vụ cho sinh hoạt và học tập của trẻ, đảm bảo an toàn với trẻ mầm non ở các độ tuổi.
         * Khối phòng vệ sinh: 12 phòng, đảm bảo trung bình 0.2 – 0.28m2/trẻ
Phòng vệ sinh được xây khép kín cho 10 lớp, 2 nhà VS liền kề với 6 nhóm lớp, thuận tiện cho trẻ sử dụng, trung bình 8 trẻ có 1 bồn cầu vệ sinh. thiết bị đồ dùng vệ sinh đều bằng men sứ, kích thước phù hợp với trẻ, được xây ngăn cách vệ sinh bé trai, vệ sinh bé gái. Nhà trẻ có đủ bô cho trẻ, có vòi nước và xà phòng rửa tay, có đủ nước sạch sử dụng hàng ngày, đảm bảo ấm về mùa đông.
          * Hiên chơi: được thiết kế rộng 1.8 - 2,2m, có lan can bao quanh cao 1m. Đảm bảo trung bình 0,5- 0.6m2/trẻ, thuận tiện cho các sinh hoạt của trẻ khi mưa, nắng.
          - Khối phòng phục vụ học tập ở 2 điểm trường:
          Phòng nghệ thuật: Diện tích 60 m2 có đủ trang thiết bị như: Gương áp tường và gióng múa, có trang bị các thiết bị điện tử và nhạc cụ, có tủ đồ dùng, đồ chơi âm nhạc, quần áo, trang phục biểu diễn, đạo cụ múa, có lịch hoạt động cho các nhóm lớp, để phục vụ trong hoạt động nghệ thuật của trẻ.
- Khối phòng tổ chức ăn:
Diện tích bếp: 138; Khu A (phòng chia ăn: 21m2); Khu B: 117m2.
- Khu vực nhà bếp đảm bảo trung bình 0,3 m2/trẻ được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều: Nơi chế biến, bếp nấu, chỗ chia thức ăn. Đồ dùng nhà bếp đầy đủ, vệ sinh và được sắp xếp ngăn nắp, thuận tiện.
- Kho thực phẩm có phân chia thành khu vực để các loại thực phẩm riêng biệt, thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; Có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn.
-  Khối phòng hành chính quản trị:
- Phòng hội đồng: Diện tích 90 m2 thoáng mát, sạch sẽ có đầy đủ bàn ghế, tượng Bác, bục phát biểu, khẩu hiệu, tranh ảnh, âm ly, đầu đĩa. Các biểu bảng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phục vụ cho việc sinh hoạt của hội đồng sư phạm nhà trường.
- Phòng sinh hoạt chuyên môn: Diện tích 40 m2 có đủ bàn ghế và tủ tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chuên môn.
- Phòng Hiệu trưởng: Diện tích 18m2 có đầy đủ đồ dùng phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo nhà trường, như bàn, ghế, quạt, máy tính, tủ đựng tài liệu…
- Có 02 phòng phó Hiệu trưởng cũng được trang bị như phòng hiệu trưởng, mỗi phòng DT 18 m2
- Phòng hành chính quản trị (kế toán): Diện tích 18 m2 có máy tính, bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu và các phương tiện làm việc.
- Phòng y tế: Diện tích 18m2 có các trang thiết bị y tế và đồ dùng theo dõi sức khoẻ trẻ: Tủ thuốc, cân đo sức khỏe trẻ, bàn ghế, giường, Có các biểu bảng thông báo các biện pháp tích cực can thiệp chữa bệnh và chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì, có bảng kế hoạch theo dõi tiêm phòng và khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ, có tranh ảnh tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh cho trẻ;
- Phòng bảo vệ: 2 phòng diện tích: 26 m2 (phòng khu A 8 m2; Khu B 18m2) có bàn ghế, đồng hồ, bảng, giường ngủ, sổ theo dõi...
- Phòng dành cho nhân viên: Diện tích 15 m2 có đầy đủ bàn ghế, giường nghỉ và tủ đựng đồ dùng, trang phục của nhân viên.
 - Khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên: diện tích 8m2. Có chỗ đại, tiểu tiện, rửa tay và buồng tắm riêng.
- Khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên có mái che. Diện tích 40m2 . Khu để xe luôn sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, trật tự, an toàn và vệ sinh sạch sẽ.
- Các phòng phục vụ khối hành chính quản trị đã đủ diện tích với các phương tiện, trang thiết bị làm việc theo quy định như các bảng biểu, máy tính, thiết bị y tế, đồng hồ, tủ đựng.
- Sân vườn:
          Diện tích: 3.323 m2 trung bình 7.2 m2/trẻ, sân chơi quy hoạch, thiết kế phù hợp. Có cây xanh, thường xuyên được chăm sóc, cắt tỉa đẹp, tạo bóng mát sân trường. Có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, bảo vệ cây cối và tạo cơ hội cho trẻ khám phá, học tập. Khu vực trẻ chơi lát gạch, có 7 loại đồ chơi ngoài trời như: đu quay mâm tròn, xích đu rồng, cầu trượt, thú nhún,  đảm bảo an toàn, phù hợp với trẻ, hình dáng và mầu sắc đẹp. Sân vườn thường xuyên sạch sẽ.      
 Các hoạt động xây dựng môi trường giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội lành mạnh.
 Nhà trường thường xuyên tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ, kiến thức phòng chống dịch bệnh cho các bậc phụ huynh thông qua các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã, qua các kỳ họp phụ huynh học sinh và bảng tuyên truyền của trường và tại các nhóm lớp. Để tăng cường sự hiểu biết trong cộng đồng và nhân dân về mục tiêu giáo dục mầm non, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia và giám sát các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục mầm non;
Nhà trường phối hợp với gia đình, các bậc cha mẹ trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập, đặc biệt tuyên truyền với phụ huynh về Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, chuẩn bị tâm thế cho trẻ  trước khi vào lớp 1 nhưng không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ; đảm bảo mối liên hệ thường xuyên giữa nhà trường, giáo viên và các bậc cha mẹ thông qua họp phụ huynh, trao đổi trực tiếp và các hình thức khác để giúp trẻ phát triển;
 Nhà trường chủ trì và phối hợp với các lực lượng trong cộng đồng và cha mẹ trẻ và phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức các hoạt động lễ hội theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với truyền thống của địa phương như Tết trung thu, Tết Noen, Tết nguyên đán, Tết thiếu nhi,…
Nhà trường huy động được sự tham gia của gia đình, cộng đồng và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... nhằm tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động  giáo dục của nhà trường, huy động phụ huynh học sinh quyên góp ủng hộ máy phát điện, bình nóng lạnh, xốp dải nền, cây xanh, cây cảnh cho các lớp tạo môi trường Xanh- sạch – đẹp; các Tổ chức từ thiện tặng quà cho trẻ nhân dịp Tết trung thu, 1/6 nhằm tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động  giáo dục của nhà trường.
Trường mầm non Bích Hòa quyết tâm giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây